Tanie Pokoje W Augustowie

Noclegi Augustow Lomza Poland Genealogy

Ich wykonanie potrafi i nie określoną sandlera i sukces królowej opłatków. Następnie uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem składali sobie nawzajem indywidualne życzenia, po czym zasiedli do przygotowanej przez Siostry Franciszkanki kolacji. Po kolacji przy kawieerbacie prowadzono jeszcze długo serdecznerzyjacielskie rozmowy. Obecny zebraniu Prezes Zarządu Głównego złożył wszystkim serdeczne osobiste życzenia. Przekazał również życzenia, które zostały złożone ręce Prezesa dla wszystkich członków ZOR RP od Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, od Ministra Obrony Narodowej, Posłówenatorów RP, Władz Województwa Wielkopolskiegorezydenta Poznania, od Biskupa Polowego WP, Metropolity Poznańskiegoielu innych znakomitych osób. Podziękował również Prezesowi Okręgu Wielkopolskiego ppłk. dypl. Jacentemu Góralowi oraz Prezesowi Koła nrm. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego kpt. Jackowi Behrendtowi za zorganizowanie zebrania oraz bardzo serdecznąiłą atmosferę. Organizatorzy spotkania skierowali słowa podziękowaniaielkiego uznania dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryioznaniu. Nasze zebrania nie byłyby tak wysoko oceniane, gdyby nie miejscetórym są organizowaneielkie zaangażowanie Sióstr Franciszkanek. Ponadto słowa podziękowania za udzieloną pomocrzygotowaniu zebraniaego przebieg kierowane są do Kolegów Stańczakauliana Dworzeckiegooła nrraz Macieja Myczkiozostałych uczestników delegacji Kołaolsztyna. Tekst: Jacenty Góralacek Behrendt Autor zdjęć: Dworzecki Uprzejmie informuję żeniudprowadziliśmy miejsce wiecznego spoczynku naszego kolegęzłonka, byłego Zastępcę Dowódcy Marynarki Wojennej RP Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Kawalera Orderu Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta, Sybiraka, Kombatanta, kmdra Edwarda Toczkan. epitafium wygłosił prezes ZOR.RPdyni złożyliśmy wiązankę kwiatówożegnaniu uczestniczyła liczna grupa naszych członków. Prezes im. Marszałkaiłsudskiego Obszar Pomorza Gdańskiegodyni. Ryszard Woliński Szanowni Koledzyrzykrością informuję żeniumarł nasz członek, Były Zastępca Dowódcy Mar. Woj. RP Kawaler Orderu Virtuti Militari, Sybirak, kmdr Toczek. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się1dyńskiej Kolegiacie. Prezes ZOR.RPdyni. Ryszard Woliński. Chotomów dniurudnia 2013dbyło sięhotomowie Zebranie Wyborcze Delegatów Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebraniu przewodniczył. Prezesa Okręgu płkt. spocz. Józef Borecki. Prowadzący przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: wójt gminy Jabłonna Olgę Muniak, wójta gminy Wieliszew Pawła Kownackiego byłegoęarszawskiej Brygady Rakietowej OP gen. rez. Ryszarda Szulicha, Szefa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego SZ płk dypl. Stachurskiego, dowódcę 32. dr Obrony Powietrznej ppłk Dariusza Cichala, zastępcę Prezesa Zarządu Głównego ZOR RP por. rez. Sławomira Łazora, oraz wszystkich przybyłych spotkanie delegatów. Przed rozpoczęciem zebrania obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłychieżącym roku kolegów. Zaproponowany porządek zebrania tj. wybory władz Okręgu Mazowieckiego, sprawy organizacyjne, dyskusja, wręczenie odznaczeń oraz wspólne złożenie sobie życzeń świąteczno-noworocznych został przyjęty przez delegatów jednomyślnie. Po wprowadzeniu dwóch zmiankładzie Zarządu, zebranie jednomyślnie przez aklamację wybrało Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ukonstytuował się wybierającośród siebie: Prezydium Zarządu Okręguowierzeniem funkcjirezes Zarządu Okręgu płkt. spocz. Józef Boreckiiceprezes Zarządu Okręgu ppłk rez. Wiesław Patułaiceprezes Zarządu Okręgu kmdr pport. spocz. Puścianekretarz Zarządu Okręgu mjr Wiesław Żbikowskikarbnik Zarządu Okręgu ppłkt. spocz. Jerzy Wądołkowskizłonek Zarządu Okręgu gen. rez. Ryszard Szulichzłonek Zarządu Okręgu płk Stachurskizłonek Zarządu Okręgu płkt. spocz. Ryszard Sołodkozłonek Zarządu Okręgu ppłk rez. Zbigniew Kotarski 10. Członek Zarządu Okręgu ppłk Dariusz Cichal 11. Członek Zarządu Okręgu rtm Maciej Kostrzewski 12. Członek Zarządu Okręgu mjrt. spocz. Grzegorz Sokołowskirzewodniczący płkt. spocz. Sławomir Grackiastępca Przewodniczącego sierż. rez.Tadeusz Bieńkowskiekretarz Komisji Rewizyjnej kptt. spocz. Józef Lemańskirzewodniczący mjr rez. Wielechowskiastępca Przewodniczącego kptt spocz. Zdzisław Cieślińskiekretarz ppłk Marcin Szafraniec zakończenie głos zabrał Prezes Zarządu Okręgu dziękując delegatom za uczestnictwoebraniu oraz dokonania wyboru władz Okręgu. Wójtowie gmin Jabłonnaieliszew złożyli gratulacje wyboru nowemu Zarządowi Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zapewniającotowości do dalszej współpracy. Następnie Prezes poinformował, zebranychastępnym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się pod koniec stycznia br. Spotkanie poświęcone będzie głównie omówieniurzyjęciu kalendarza strategii działania014 roku. Dnia 19.br.nasza delegacjakładzie kmdr por. dr Kula, płk Witold Borkowskipt. ZP. Grzegorz Sobczyński, zaproszenie uczniów Zespołu Szkół Kształceniaychowaniatrzebielinieejherowa wzięła udziałroczystościach wigilijno-opłatkowychatriotycznych. Powstania Wielkopolskiego. Naszej delegacji przewodził ppłk dypl. Jacenty Góral jej skład weszli: Myczka, ks Krystian Frąckowiak, Osada, Jacek Behrendt, Stańczak, Szwed, Przemysław Hetkaaciej Myczka. Apel prowadziłustachy Rakoczy grupy historycznejieszkowa oraz Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowymrzonowie Kulminacyjnym punktem Apelu Jasnogórskiego było ofiarowanie Jasnogórskiej Hetmance Powstańców ryngrafu wrazdznaczeniem TPPW 1918 „Wierni Tradycjiymbolicznym przekazaniu wziął udział ppłk dypl. Jacenty Górals. Krystian Frąckowiak kapelan Wojsk Wielkopolskich. Uroczystość zakończyło spotkanie uczestników Jasnogórskiego Apelurakcie spotkania Ojcu Eustachemu Rakoczemu wolsztynianie wręczyli album pt „Wolsztyńska Fara Kościół Parafialny pw Niepokalanie Poczętej NMP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 26 listopada 2013 roku odznaczenia osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej„Chylę głowę przed całym państwa pokoleniem, które jest do tej pory dla nas ważnym świadkiem najtrudniejszej walkiolską wolność, walki