Augustów Noclegi Blisko Plitwickie

Tanie Noclegi Augustow Domki Ogrodowe

Wiarygodnie postarzającą narodów świata, szukać nie starali się jak narracji Cite, Katedra Notre Dame. Czas wolny lunch. Przejazdwiedzanie Kościółałac Inwalidów, Muzeumrsay oraz Wzgórze Montmartreazyliką Sacre-Coeur, Mouline Rouge. Ciepła kolacjaufeteria Rivoli. Wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Powrót nocleg do HoteluZIEŃ Śniadanie francuskie. Przejazd do Paryża. Krótki pobyt cmentarzu Pere-Lachaise. Przejazd do Wersalu. Zwiedzanie Pałacugrodów. Powrót do Paryża. Zwiedzanieobyt Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Zgody. Ciepła kolacjaufeteria Rivoli. Nocne zwiedzanie Luwru Powrót nocleg do HoteluZIEŃ Śniadanie francuskie. Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do Caen. Po drodze zwiedzanie Memoriałuont Ormelolskiego cmentarza pod Caen. trasie dojazdu do Hotelu ciepła kolacjaest. typu Flunch. Zwiedzanie głównego Memoriału tzw. Memorial de Caen. Zakwaterowanieotelu. Pokojesobowerysznicemc. NoclegZIEŃ Śniadanie francuskie. Po śniadaniu przejazd do Mont Saint-Michaelaint Malo. Zwiedzanie skalistej wyspy pływowejatoce Wzgórza św. Michałaa niej Sanktuarium Michała Archanioła wpisanego listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czas wolnyaint Malo mieście, które było kiedyś schronieniem piratów położonymretanii można zobaczyć stare mury obronne, zamekielkie Aquarium. Piękne położenie miastaortu przyciąga do Saint Malo co roku tysiące wczasowiczówycieczkowiczów. Krótkie zwiedzaniezas wolny. Powrót do Caenrakcie przejazdu ciepła kolacjaest. typu Flunch.NoclegZIEŃ Śniadanie francuskie. Po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazdrogę powrotną do Paryża. Podczas przejazdu zobaczymywiedzimy plaże aliantów cmentarz amerykańskiolleville Przejazd wzdłuż wybrzeża do Deauville znanego kurortu nad Kanałem La Manche, które przyciąga luksusem, piękną plażąyścigami konnymi, chociaż leżyormandii traktowane jest jako plaża Paryża. Znaneilmu Leloucheobietaężczyzna Degustacja Calwadosu. trasie przejazdu do Paryża ciepła kolacjaest. typu Flunch. Przejazd do Hotelu sieci BALLADINS. Pokojesobowerysznicemc. NoclegZIEŃ Śniadanie francuskie. Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do miasta. Piesze zwiedzanie Paryża: Wieża Eiffelrzejazd metrem do centrum, Łuk Triumfalny, spacer Polami Elizejskimi, Plac Vendome, Kolumna Austerlitz, Hotel Ritz, Opera Garnier Paryska czas wolny zakupy przy Rue Rivoli Ogrodach Tuilleries. Ciepła kolacjaufeteria Rivoli. Wyjazdrogę powrotną do Polski. Przejazd przez Francję, BelgięZIEŃ Przejazd przez Belgię, Niemcy do Polski. .15 Powrót do miejsca wyjazdu. WAŻNE INFORMACJE: Cena od osobył Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUXlimatyzacją, barkiem, video, wcoclegówniadańiepłych kolacji, przewodników po Paryżu, Normandii, Bretanii, ubezpieczenie NNWiKL, opiekę pilota. Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Karnet Muzealnyaryżu 49 euro, Wieża Eiffel3 euro, słuchawki 12 euro, statek po Sekwanieuro, wstęp do Memoriałuuro, degustacja Calvadosuuro, wstęp do Mont Saint-Micheluro, bilet do METRAuro. UWAGA! osoby, które nie ukończyły 26 roku życia Karnet Muzealnyaryżu GRATIS. Do ubezpieczenia prosimyodanie nast. danych: nazwisko, imię, nr PESEL, adres zamieszkania wrazodem pocztowym, seriar dokumentu podróży Płatności: Zaliczka przy zgłoszeniu 600 zł/osoba, pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Zapisytanisławy Dramińskiej tel.607169346 2920880. Oferta Tui Polandowej Soli tylkoaszym biurze, oferta lato 2014, rabatyorzystne bonusy zadzwoñ szczegó8 97 wycieczki zagraniczne. Nasze autokary maja licencjê wyjazdy zagraniczne, wiêc mo¿emy zabraæ Pañstwa tam, gdzie Pañstwo zawsze sobie marzyli pojechaærupie, nie tylko wg programów jakie proponujemy, aleed³ugsnych pomys³ów. Sprawdzonymi wysokopok³adowymi autokarami mo¿ecie Pañstwo wyruszyæ ze swoj± grup by poznaæ co maj± do zaoferowania nasiiedzi±siedzi naszychiadów. Zapraszamy kilkudniowe wycieczkii³ym towarzystwie, pod fachow± opiek piêknych krajobrazach wypoczynek po³±czony ze zwiedzaniem pewno bêdzie pe³ny pozytywnych emocjira¿eñ. Zapraszamyamia ten szlak Jak równie¿ zachêcamy do zapoznania siêfert± naszych zaprzyja¼nionych Touroperatorów. Dla Pañstwa sprawdzamy ich ofertêtaramy siê poleciæ te najlepszej jako¶ci. Zapraszamy! PRAGA ZE SKALNYM MIASTEMrogramie: Wyjazdolski do najwiêkszegozechach TEPLICKO-ADRSPASSKIEGO skalnego miasta godzinny spacer po bajkowym ¶wiecie fantastycznych form skalnychód wie¶cianakiêgaj±cych 100aszt spotkamy tworyryginalnych kszta³tachn. Kochankowie, Starostataro¶cinawa Cukru, Skalny Zamek, Je¿ ¯abie, Bli¼niêta. turystów czekaj± te¿ atrakcje wodne: Ma Wielki Wodospad czy te¶ródskalne Adrspasskie Jeziorko. PRAGA, klasztor Strahovie, Praska HRADCZANY katedraitaaplicac³awa krypta królewsk srebrnym grobowcem Nepomucena, ³ac Królewskialdys³awowskmponuj±cym sklepieniem, Je¼dzieckie Schody, Kancelari± Czeskkrzydle Ludwikata Uliczka malowniczy zau³ekVI wiecznymi miniaturowymi domkami straamkowej, Mala Strana barokowa dzielnica, ko¶ció³ Matki Boskiej Zwyciêskiejraskim Jezulatkiem, Most Karolaspania³ymi barokowymi rze¼bami. Czas wolny. Wieczorem wyjazd tereny Wystawowe, pokaz Krizikowych Fontann spektakl ¦wiatiêk. STARE MIASTO, Rynek Starego Miasta Ratuszstronomicznym ruchomym zegarem ORLOJ, pomnik Husa, ko¶ció³ Wniebowziêcia Matki Boskiej pod Tynem, Kupiecki dwór chroni±cy przybywaj±cych do ¶redniowiecznej Pragi kupców, ko¶cióakuba barokow± fasad spacer Celetn jednajstarszychradze do Prasnej brany, Obecni dum wspaniaecesyjny obiekt projektualsanka.Polivky. Dom pod Czarn± Madonnrodze powrotnej zwiedzanie Kutnej Hory. Cena odsoby: do ustaleniaamiiurze, zale¿ od indywidualnych sugestii do programu, standardu zakwaterowaniaktualizacji cen. Cena