Noclegi Wiadomosci Wiadomosci Augustow 24

Augustow Noclegi Zakupy Grupowe

To urokliwe tło bank jest stawiać głowie trudny do przełknięcia atrakcja zarówno dla amatorów przygód, jak³ogiego relaksu. Zapraszamy do krainy satysfakcji! Hotel Leobus pony jest przy trasie Poznañ Zielona Góra To idealne miejsce organizacjê imprez integracyjnych dla firm, rodzinnych spotkañ okoliczno¶ciowych, konferencji oraz spotkañ biznesowych wymagaj±cych¶ciwej oprawy. Domen± Hotelu to organizacja przyjêæ weselnychotelu: eleganckie pokojesobowe oraz apartamenty, sauna, solarium, bilard, internet, restauracjaoskona kuchni barawiarnia oraz profesjonalna obs³uga Komfortowe Konferencyjno-Szkoleniowe przy trasie ¦wiecko Poznañ, 135 km od Poznania40 km od Berlina. Okolice hotelu to Park Krajobrazowy miejsce spacerów, wêdkowania¿eglowania, spokojuspania³ych warunków do nauki, pracy oraz wypoczynku. 67 miejscaokojachsobowych oraz apartamentachak2 miejscamiuksusowych domkach fiñskichlimatyzowane sale konferencyjne zapewniaj± doskonaarunki do organizowania konferencji, szkoleñ, bankietówalów. Hotelabytkowej kamienicyentrum miasta ¶wiadcz±cy us³ugi najwy¿szym poziomeotelu: eleganckie pokojesobowe oraz apartamenty, restauracjatórej serwowanenakomite kuchni europejskiej, organizacja imprez okoliczno¶ciowych, bankietów, spotkañonferencji oraz zawsze profesjonalna obs³uga. Komfortowy Hotel pony 8000 m2ala od zgie³kua³asu jest idealnym miejscem do pracyypoczynku. 65 miejscokojachsobowych oraz apartamentach wyposa¿onychezprzewodowy Internetale konferencyjno-szkoleniowe zapewniaj± profesjonalnompleksow± obs³ugê konferencji, szkoleñjazdów. Organizujemy równie¿ uroczysto¶ci rodzinneatering. Restauracjayj±tkowym wystroju serwuje potrawy kuchni polskiejódziemnomorskiej. Hoteln oddaje do dyspozycji Go¶ci 40 miejsc noclegowychomfortowo wyposa¿onych pokojachsobowych oraz apartamentach, nowoczesn± salê konferencyjn restauracjêy¶mienit± kuchni parking strze¿ony 24h przy hotelu. Zapewniamy obs³ugê oraz doskonaarynki do pracyypoczynku. Grudzi±dz Nowe nad Wis Piêknerêcz idealne miejsce wypoczynek, konferencje, spotkania towarzyskie. Przy trasie A1egionie Kociewia, gdzie rozpoczynaj± siê Bory Tucholski.Wspaniaocleg dla podró¿nych udaj±cych siêtronê Gdañska, Torunia czy Bydgoszczy. Hotel±siedztwie dworca PKPrzystanku PKS, 200d plaatoki, oferuje: 128 miejscokojachsobowychró¿nicowanym standardzieró¿nicowanych cenachale¿no¶ci od standardukresu pobytu. Stosuje rabatyym dla grup zorganizowanychsny parking, salka konferencyjna oraz miaszubska go¶cinnoowy, nowoczesny Hotel, pony przy trasie katowickiej 30 km od centrum Warszawy nim: 118 miejsc noclegowychowocze¶nie wyposa¿one sale konferencyjnerofesjonaln± organizacjbs³ug± szkoleñ, eventów, konferencji bezprzewodowy internet, elegancki ogród wypoczynkowy, restauracja Arkadaoskona kuchni± przygotowan± do przyjêcia 180 Go¶ci oraz zawsze profesjonalny personel. Hotel pony jesteskidzie ³ym. Inwazd³ównej trasy Kraków Wadowice Bielsko-Biao idealne miejsce do zorganizowania spotkañ biznesowych, bankietów, konferencji, imprez okoliczno¶ciowych lub te¿ spêdzenia wolnego czasu. Do dyspozycji Go¶ci oddajemy 41 komfortowo urz±dzonych pokoiuksusowe apartamenty orazale konferencyjno bankietowe 12080 osobokojach darmowy internet. Hotel posiada ca³odobowy parking strze¿ony 80 miejsc. Elegancki Hotel, ponyalowniczym, zabytkowym parkuicznymi pomnikami przyrodyodnóajstarszychuropie Gór ¦wiêtokrzyskich; przygotowany do profesjonalnej realizacji konferencji sympozjów zjazdów; 50km od Kielce 10km od Ostrowca Opatowa; wspaniaiejsce relaks. Ponyaciszu piêknego parkutoczeniu kompleksów ¶nychiejscowo¶ci Jachranka nad Zalewem Zegrzyñskim 36 km od centrum Warszawyotelu: 49 komfortowych, stylowo urz±dzonych pokoiostêpem do internetual konferencyjnych, stylowa restauracjay¶mienit± kuchniale bankietowe do 250 osób oraz kawiarnia. Hotel profesjonalnie przygotowany do organizacji: konferencji, spotkañ biznesowych, bankietów, uroczysto¶ci okoliczno¶ciowych oraz spotkañ integracyjnych. Hotel Astor pony jestajpiêkniejszym miejscu polskiego Wybrzealedwie 100d brzegu Ba³tyku. Hotel wyró¿ nie tylko malownicze ponie, ale równie¿ bogate zaplecze rekreacyjne: basen, nowoczesne centrum fitness, korty tenisowe orazsny gabinet odnowy biologicznej. To równie¿ najwiêkszy obiekt konferencyjnyej czê¶ci Wybrzetóry udostêpniaal konferencyjnychowierzchni od 20 do 340w. Wyj±tkowy Hotel, nad brzegiem Ba³tyku. Eleganckie pokojeidokiem ca panoramê morza. Wspaniaelaksroczej atmosferze. Pony 100 metrów od otwartego morza minut spaceru do centrum miasta³ynnego deptakufercie: wczasy rodzinne, wczasy odchudzaj±ce, szkolenia oraz konferencje. Zakwaterowanieomfortowychygodnych pokojach osobowych oraz typu studiooteluale konferencyjne, si³ownia, maala gimnastyczna, solarium oraz bilard. Organizujemy: konferencje, szkolenia, seminaria, bankiety oraz wszelkiego rodzaju spotkania biznesowe. Hotel pony jestacisznym Parku Zdrojowym nim 12 komfortowych pokoi wyposa¿onychnternet Atmosfera naszego hoteluewno¶ci± umo¿liwi Pañstwu odpoczynek po trudach dnia codziennegokolica Parku Zdrojowego zapewni wspaniaamopoczucie kolejny dzieñ. Obok hotelu zostabudowana Willarówka8 nowocze¶nie urz±dzonymi pokojami wyposa¿onymiV LCD, klimatyzacjêezp³atny Internetotelualetórych organizujemy konferencje, spotkania biznesowe oraz imprezy okoliczno¶ciowe. Nasza restauracjarzytulnych wnêtrzach znana jesty¶mienitej kuchni. odpoczynekegeneracjê zapraszamy do Mini SPArówkaaunamiacuzzi. Przytulny Hotel, 13 km od Katowic, gwarantuje komfortowy pobyt oraz idealne warunki do pracyelaksu. 75 miejscokojachpartamentach. Oryginalna restauracja zaspokoi apetyty smakoszy kuchni staropolskiejuropejskiejotelu: si³ownia, sauna fiñska, solarium, salon fryzjerskiosmetyczny oraz bar tlenowy. Organizujemy szkolenia, konferencje, sympozja, spotkania towarzyskie, bankietyrzyjêcia okoliczno¶ciowe. Hotel pony jestentrum uzdrowiska Ciepliceezpo¶rednimiedztwie Parku Zdrojowegotanowi doskona bazê wypadow± do oddalonej3 km Szklarskiej Porêby, Karpacza lub np. Harrachova. Oferujemy miejscaokojachsobowychzienkamialkonami oraz TV SAT. terenie obiektu znajdujê siê nowo otwarta, klimatyzowana restauarcjaawiarni³onecznym tarasem oraz sala konferencyjna dla 70 osób. Hotel przy centralnym deptaku; 48 miejscokojachsobowych oraz pokojach-studio; restauracja, bar nocny, solariumale konferencyjnee³nym wyposa¿eniem audiowizualnym 1005 osób. Komfortowy Hotel przy wylocieeleniej Góry do Karpacza niedaleko uzdrowiska Cieplice. 62 miejscakskluzywnych pokojachsobowychale konferencyjnerofesjonalnym wyposa¿eniem audio-wizualnym. Restauracja proponuje wy¶mienite kuchni polskiejrientalnej Wiele wspania³ych atrakcji latoimê. Profesjonalnaibs³uga konferencji, zjazdów, spotkañ biznesowych oraz imprez okoliczno¶ciowych. Jelenia Góra Cieplice Zdrój Starannie odrestaurowany Hotel czaruje niepowtarzaln± atmosferomfortem wypoczynkuala od codziennego zgie³ku. Ponyentrum Cieplic znanego od wieków uzdrowiskannegoeczniczych wód termalnych. 23 komfortowo wyposa¿onesobowe pokojeostêpem do Internetu. Nasi Go¶cie mog± korzystaæicznych zabiegów leczniczych. Mitmosferarofesjonalny personel. Jelenia Góra Cieplice Zdrój Hotelercu uzdrowiskowej czê¶ci Jeleniej Góryezpo¶rednimiedztwie Parku Zdrojowegozdrowiskaotelu: eleganckie pokojesobowe oraz apartamenty, restauracjaoskona kuchni barawiarnia oraz piêkna sala kominkowa, sprzyjaj±ca kameralnym spotkaniom. Personel profesjonalnie przygotowany do organizacji bankietów, spotkañ biznesowychroczysto¶ci okoliczno¶ciowych. Zawsze miolska go¶cinnoiekny Hotelistori idealne miejsce zarówno dla turystów jakrzedsiêbiorców. 36 pokoisobowych daj±cych poczucie swobodyygodyale konferencyjne 450 miejscsny parking strze¿ony oraz garaestauracja0 miejscamiy¶mienit± polskiêdzynarodow± kuchniotelu fitness klub mitmosferarofesjonalna obs³uga. Jelenia Góra Kamienna Góra Hotel KARKONOSZE znajduje siêentrum Kamiennej Góry przy trasie Jelenia Góra-Wroc³aw, 10 km od przej¶cia granicznegoepublik± Czeskubawce. 50 miejsc noclegowychokojach jednowuosobowychzienkamimywalkami. Sala konferencyjna. Odnowa biologiczna. Organizujemy równie¿ przyjêcia weselneroczysto¶ci rodzinne. Jelenia Góra Staniszów Historyczny charakter wnêtrz pozwoli Pañstwu przenieiêiezwyk atmosferê panuj dawnej siedzibie arystokratycznej. Rodzinny klimat, profesjo Urzędu Pocztowego Ciechocineksytuowanymentrum miastaobliżu tężni, Parku Zdrojowego, dworca PKPrzystanku autobusowego. Do pokoi gościnnych wchodzi się oddzielnym wejściem. Do